หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > พระประวัติตรัสเล่าถึงคุณค่าของตุ๊กตา
พระประวัติตรัสเล่าถึงคุณค่าของตุ๊กตา
พระประวัติตรัสเล่าถึงคุณค่าของตุ๊กตา
14 Feb, 2018 / By admin
Images/Blog/rUPHk1TK-blog3.jpg

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ "พระประวัติตรัสเล่าตอนหนึ่งถึงคุณค่าของตุ๊กตาว่า 
"... การเล่นตุ๊กตาก็ให้ความรู้ได้เหมือนกัน เล่นตุ๊กตาตัวใหญ่ เรารักตุ๊กตาเป็นลูก เราได้ความรู้สึกว่า ผู้ใหญ่ของเรา ท่านรักเราอย่างไร นี้เป็นกตัญญู เราเอาอย่างผู้ใหญ่ ทำให้แก่ตุ๊กตา หรือจักทำแก่คนภายหน้านี้เป็นบุพการี และยังรู้จักเย็บผ้า ผสมสีย้อมผ้า เครื่องแต่งตุ๊กตา และอื่นๆ อีก เล่นตุ๊กตาตัวเล็กๆ ทำให้เราสังเกตวิธีจัดเหย้าเรือน และจัดการงานของผู้ใหญ่ เพื่อจำเอามาเล่นตุ๊กตา..."

 

Like