หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > คุณค่า ตุ๊กตา
คุณค่า ตุ๊กตา
คุณค่า ตุ๊กตา
14 Feb, 2018 / By admin
Images/Blog/pMvXG46f-blog4.jpg

ตุ๊กตาให้ทั้งความอบอุ่น ยินดี และความสุขทางใจแก่เด็ก และแก่ผู้ใหญ่ ดังที่โรสแมรี วอร์เนอร์ และอิลารี ฟิลลิปส์ เขียนไว้ในวารสาร "สวัสดี" ของบริษัทการบินไทย จำกัด ฉบับเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๘ ว่า 

"ตุ๊กตาเป็นสิ่งสากล ให้ความสุขใจ เป็น เพื่อน เป็นความพึงพอใจ และภาคภูมิใจของคนจำนวนหลายพันคนทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าผู้เยาว์ หรือผู้ใหญ่ ล้วนแต่รักตุ๊กตา ผู้สะสมตุ๊กตามีตั้งแต่สมเด็จพระราชินีจนถึงคนสามัญ จนถึงผู้รัก และซาบซึ้ง ในความน่ารักของตุ๊กตาน้อยๆ หลายเผ่าพันธุ์ และจนถึงเด็กหญิงน้อยๆ ที่แสนจะตื่นเต้น เมื่อโอบกอดตุ๊กตาสุดที่รักอย่างแสนสุข โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ การแต่งกาย และราคาค่างวดของมัน" 

ตุ๊กตาให้ทั้งความอบอุ่น ยินดี และความสุขทางใจแก่เด็ก และแก่ผู้ใหญ่ ดังที่โรสแมรี วอร์เนอร์ และอิลารี ฟิลลิปส์ เขียนไว้ในวารสาร "สวัสดี" ของบริษัทการบินไทย จำกัด ฉบับเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๘ ว่า 

"ตุ๊กตาเป็นสิ่งสากล ให้ความสุขใจ เป็น เพื่อน เป็นความพึงพอใจ และภาคภูมิใจของคนจำนวนหลายพันคนทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าผู้เยาว์ หรือผู้ใหญ่ ล้วนแต่รักตุ๊กตา ผู้สะสมตุ๊กตามีตั้งแต่สมเด็จพระราชินีจนถึงคนสามัญ จนถึงผู้รัก และซาบซึ้ง ในความน่ารักของตุ๊กตาน้อยๆ หลายเผ่าพันธุ์ และจนถึงเด็กหญิงน้อยๆ ที่แสนจะตื่นเต้น เมื่อโอบกอดตุ๊กตาสุดที่รักอย่างแสนสุข โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ การแต่งกาย และราคาค่างวดของมัน" 

 

ตุ๊กตาเป็นสื่อสำคัญ ในการเผยแพร่เกียรติภูมิ และวัฒนธรรมไทยไปสู่ต่างแดน เป็นทูตที่ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล และระหว่างประเทศ 

ตุ๊กตาไทยนั้น มีเอกลักษณ์ไทยสูงมาก ถือว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ควรทะนุถนอมไว้ตลอดไป และไม่ว่าตุ๊กตาไทย จะมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาอย่างไร เราก็ควรจะรักษาเอกลักษณ์ไทย ในตุ๊กตาของเราไว้ให้ได้

 

 

ตุ๊กตาเป็นสื่อสำคัญ ในการเผยแพร่เกียรติภูมิ และวัฒนธรรมไทยไปสู่ต่างแดน เป็นทูตที่ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล และระหว่างประเทศ 

ตุ๊กตาไทยนั้น มีเอกลักษณ์ไทยสูงมาก ถือว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ควรทะนุถนอมไว้ตลอดไป และไม่ว่าตุ๊กตาไทย จะมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาอย่างไร เราก็ควรจะรักษาเอกลักษณ์ไทย ในตุ๊กตาของเราไว้ให้ได้

 

Like